Ceník

Cena za vyhotovení projektů či jednotlivých výkresů je individuální a rozlišuje se dle časové a technické náročnosti. 

Po zaslání Vašich podkladů a termínů odevzdání vše propočteme a zašleme cenovou nabídku. 

Společně s vyhotoveným projektem je zaslána faktura, která je splatná do 14-ti dní od vystavení.